GIỚI THIỆU

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trân trọng giới thiệu Phần mềm quản lý thủ tục hành chính một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông. Phần mềm được triển khai phục vụ:

  • - Tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ đến bộ phận có trách nhiệm và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội nhằm thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội theo yêu cầu của tổ chức, công dân, tạo làm nền tảng để xây dựng Cơ quan điện tử.
  • - Hệ thống triển khai đảm bảo cho công tác tiếp nhận và trả hồ sơ được thuận tiện, nhanh chóng, công dân và doanh nghiệp có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhằm giúp Sở hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công để phục vụ thuận tiện hơn, tốt hơn cho quý khách hàng.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về:

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

+ Địa chỉ: 185 Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội

+ Điện thoại: 04.35123536  Fax: 04.37366617  

+Email: sotttt@ict-hanoi.gov.vn 
+ Website: http://ict-hanoi.gov.vn