LIÊN HỆ

+ Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

+ Địa chỉ: 185 Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội

+ Điện thoại: 04.37367115  

+ Địa chỉ trang thông tin tra cứu thủ tục hành chính: http://motcua.ict-hanoi.gov.vn/